Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın internet sitesinde yer alan “Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuru” başlıklı duyuruya göre; eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların kullanımına 3 ay ek süre tanındı.

GİB tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

 

(0) Yorumlar

Yorum Yap