HM Bilişim olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi, etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirerek İleri Taşımayı hedefliyoruz;

İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza ederiz,

Bilgi güvenliğine yönelik riskleri sistematik olarak yönetiriz, Bilgi Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme şartlarına uyarız,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi İleri Taşırız.

Top