HM Bilişim ; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

 

Bu Politika Çerçevesinde;

 ✓  Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,

 ✓   Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

 ✓   Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması olarak belirlenmiştir.

 ✓   uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

 

Top