HM Bilişim  olarak, ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çaba sarfetmeyi, Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz Edilerek minimize edilmesini, Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini gerekli benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını, İş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı, Söz Veriyoruz

Top